Kännetecken: Gulbruna framvingar med mer eller mindre tydlig mörkare tvärvattring. Brunt bakåtriktat tvärband från bakkanten som inte når framkanten. Mer diffus bågformad brun fläck i ytterfältet. Liten svart diskpunkt 2/3 ut. Inte sedd på många år.

Cochylimorpha
hilarana

Fältmalörtsgallvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 17-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Cochylidia moguntiana
Mindre fältmalörtsrotvecklare