Kännetecken: Variabel. Ljusgrå framvingar med mörkare grå teckning i form av tvårband från framkanten 1/4 ut samt halvvägs ut mot bakhörnet och fläck långt ut vid framkanten. Liten och jämförelsevis brokigt tecknad.

Cnephasia
asseclana

Mellangråvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Chrysanthemum, Humulus, Mentha, Plantago, Ranunculus, Rumex

Liknande (10 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Neosphaleroptera nubilana
Hagtornsgråvecklare
Eana incanana
Mörk gulfläcksgråvecklare
Eana derivana
Mindre gulfläcksgråvecklare
Eana penziana
Större gulfläcksgråvecklare