Kännetecken: Mörkgrå framvingar med spridda små ljusa fläckar. Bakvingarna också mörkgrå. Funnen i Sverige två gånger 2004.

Clepsis
nybomi

Pärlfläcksvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 15-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: