Kännetecken: Liten art med brungrå framvingar med gråvita tvärlinjer. Ytterfältet och bakre delen av mellanfältet karakteristiskt orange. Ny art 2011.

Clavigesta
purdeyi

Tallbarrsvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pinus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Rhyacionia duplana
Tallplantsvecklare
Rhyacionia logaea
Hårsprötad tallvecklare