Kännetecken: Omisskännelig. Citrongula framvingar med oregelbundet centralt brunt tvärband och tunnare och svagare tvärband längre in. Ljusare fläck vid framhörnet som begränsas av brunt streck.

Cidaria
fulvata

Citrongul fältmätare

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 20-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rosa canina, Rosaceae