Kännetecken: Bruna vingar med karakteristiskt ljust streck från framhörnet halvvägs mot vingbasen. Ljus ellips bakom strecket. Vilar med vingarna överlappande och svagt tältformat över kroppen.

Chesias
legatella

Större harrismätare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 30-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cytisus scoparius, Genista

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Chesias rufata
Rödtonad ginstmätare