Kännetecken: Brunaktiga framvingar, speciellt i ett band innanför ytterfältet. Detta bruna fält begränsas utåt av ljus våglinje. Ljus njurfläck. Röda bakvingar med svart kant och svart W-format tvärband.

Catocala
sponsa

Vågbandat ordensfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 60-70 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aesculus, Quercus

Liknande (7 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Catocala nupta
Vinkelbandat ordensfly
Catocala elocata
Bågbandat ordensfly
Catocala promissa
Ekordensfly
Catocala electa
Stenfärgat ordensfly
Catocala fraxini
Blåbandat ordensfly
Catocala adultera
Ryskt ordensfly