Kännetecken: Framvingarna svartgrå med varierande mängd gulbrun och vit pudring. Svarta centrala fläckar nära basen, 2/5 och 3/5 ut. Stor vit fläck centralt och vitt tvärband 4/5 ut.

Caryocolum
pullatellum

Ljusbandad arvmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dianthus superbus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Caryocolum marmoreum
Marmorerad arvmal
Caryocolum cassellum
Lundstjärnblomsmal
Caryocolum fraternellum
Rostfläckig arvmal
Caryocolum alsinellum
Mindre arvmal