Kännetecken: Svarta framvingar med orangebrun, vit och grå pudring. Orangebruna längsgående stråk som ibland dominerar framvingen. Svarta fläckar centralt. Par av vita kantfläckar långt som ibland bildar tvärband. Varmt gulbruna palper.

Caryocolum
fraternellum

Rostfläckig arvmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cerastium fontanum, Stellaria

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Caryocolum alsinellum
Mindre arvmal
Caryocolum viscariellum
Rödblärearvmal
Caryocolum pullatellum
Ljusbandad arvmal
Chionodes fumatellus
Rökstävmal
Caryocolum cassellum
Lundstjärnblomsmal