Kännetecken: Omisskännelig. Kombinationen med gröna framvingar utan tvärlinjer och grön lurvig mellankropp är unik. Färgen bleks dock snabbt mot gult. Liten vit månformad njurfläck och vita bakvingar.

Calamia
tridens

Grönt hedmarksfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 34-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brachypodium, Dactylis, Festuca, Poa annua