Kännetecken: Mycket variabel. Gråbruna vingar. Mörk grunt v-formad fläck i mitten på vingen som omsluter en vit diskfläck och ibland mörkt streck från vingspetsen mot v-formade fläcken. Ibland ljusare fråmre tredjedel.

Bactra
lancealana

Tågvecklare

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 10-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juncus, Scirpus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Bactra lacteana
Tvillingsumpvecklare
Bactra suedana
Strecksumpvecklare
Bactra robustana
Havssävsvecklare
Bactra furfurana
Vattrad sumpvecklare