Kännetecken: Gula framvingar med framhörnet utdraget i trubbig spets. Brett centralt tvärband som är brunrött i bakre halvan och kantat av diffusa ljusa tvärlinjer. Brunrött längs stora delar av ytterkanten. Brunröd mellankropp. Ibland helt brunröd.

Atethmia
centrago

Tvärbandat gulvingfly

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 32-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Tiliacea aurago
Mörkbandat gulvingsfly