Kännetecken: Mörkbruna breda framvingar med ett par av vita kantfläckar 3/4 ut och oftast en vit fläck i bakre halvan 1/3 ut. Ibland kan fläckarna saknas helt.

Atemelia
torquatella

Björkvesslemal

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Ulmus