Kännetecken: Mörkgrå framvingar med ett brett ljust tvärband 1/3 ut som dock kan vara diffust. Brett ljust tvärband från bakhörnet som är brutet på mitten och breddas och delas upp i 3 fingrar mot framkanten.

Argyroploce
noricana

Fjällsippebrokvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 14-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dryas octopetala

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Apotomis lemniscatana
Smalvingad fjällknoppvecklare
Argyroploce aquilonana
Fjällbrantsbrokvecklare