Kännetecken: Omisskännelig. Svarta framvingar med 8 vitgula fläckar. Bakvingar gula med svarta fläckar och framhörn. I Sverige bara fynd från 1700- och 1800-tal i Skåne.

Arctia
villica

Fläckig björnspinnare

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 45-68 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: