Kännetecken: Yttre 1/3 vit, ibland med gul ton, med diffusa grå tvärband. Inre 2/3 mörkgrå med svarta och ofta bruna fjäll. Det mörka har tre stora vita fläckar; vid framkanten, i bakre halvan bakom denna och innanför och mellan dessa två.

Apotomis
turbidana

Vitfläckig björkknoppvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 19-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus, Salix

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Apotomis lineana
Pilknoppvecklare
Apotomis capreana
Sälgknoppvecklare
Apotomis sororculana
Mindre brämknoppvecklare
Apotomis fraterculana
Svart fjällknoppvecklare
Apotomis sauciana
Svart blåbärsknoppvecklare