Kännetecken: Grå framvingar med mörkare gråbrunt rotfält. Gråbrun fläck halvvägs ut från framkanten, som ofta har ljusare mittdel vid framkanten och som når halvvägs mot bakkanten och avslutas med brett svart streck.

Apotomis
semifasciana

Halvbandad videknoppvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 16-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Apotomis infida
Helbandad videknoppvecklare
Apotomis lineana
Pilknoppvecklare
Eana incanana
Mörk gulfläcksgråvecklare