Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen svartbrun med blågrå rotfält och blågrått tvärband 1/3 ut. Yttre 1/3 vit, men med mörk vingspets och ytterkant. Skarp gräns mellan det inre mörka och det ljusa och det vita bildar en krok in i det mörka.

Apotomis
sauciana

Svart blåbärsknoppvecklare

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos uva, Rubus, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis

Liknande (7 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Apotomis capreana
Sälgknoppvecklare
Apotomis sororculana
Mindre brämknoppvecklare
Apotomis fraterculana
Svart fjällknoppvecklare
Endothenia oblongana
Klintrotvecklare
Endothenia marginana
Brämrotvecklare
Apotomis algidana
Nättecknad fjällknoppvecklare