Kännetecken: Grå framvingar med två distinkta mörkbruna tvärband och en inre tvärlinje med skarp vinkel nära framkanten. Inre tvärbandet är helt ifyllt i främre halvan. Rödaktigt streck från framhörnet och svagare precis innanför inre tvärbandet.

Aplocera
praeformata

Större taggmätare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 34-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hypericum maculatum, Hypericum perforatum

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Aplocera plagiata
Mellantaggmätare
Aplocera efformata
Mindre taggmätare