Kännetecken: Gråbruna framvingar i varierande nyans och med varierande tydlighet i teckningen. Fjällart med bara ett fåtal svenska fynd.

Apamea
exulis

Högnordiskt ängsfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 36-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Apamea schildei
Fjällängsfly