Kännetecken: Brun framvinge i varierande nyans. Oval och njurfläck med vit kant. Njurfläcken ofta med svart pudring i bakre halvan. Två fina svarta tvärlinjer. Den inre taggig och den yttre vågig. Två mörka breda oskarpa trianglar från ytterkanten.

Apamea
anceps

Sandängsfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 35-43 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dactylis glomerata

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Apamea sordens
Sädesängsfly
Apamea oblonga
Jordgrått ängsfly
Apamea remissa
Buskängsfly
Polia bombycina
Brungrått lundfly