Kännetecken: Bruna framvingar, ljusare i ytterdelen med utdragen spets. Ljust stråk längs framkanten viker av som tvärband och avskiljer lite kantig fläck vid bakkanten. Vita och silvriga streck från framkanten i yttre delen.

Ancylis
myrtillana

Blåbärssikelvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Ancylis unculana
Getapelsikelvecklare
Ancylis paludana
Kärrvialssikelvecklare
Ancylis badiana
Gökärtssikelvecklare
Ancylis apicella
Långsikelvecklare