Kännetecken: Framvingen gråbrun i främre delen, ljusare mot framkanten, och gråaktig i bakre delen. Gränsen mellan det bruna och grå består av en vit vågig linje som böjer av mot ytterkanten. Framhörnet utdraget i en spets med mörk fläck.

Ancylis
geminana

Grårandssikelvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 10-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix aurita, Salix cinerea, Salix repens

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Ancylis subarcuana
Halvvågssikelvecklare
Ancylis diminutana
Spetssikelvecklare
Epinotia caprana
Större viderullvecklare