Kännetecken: Omisskännelig. Mörkgrå framvingar med varierande mängd brunorange i inre delen. Tvärgående rader av resta svarta fjäll 1/3 och 2/3 ut. Svarta prickar längs ytterkanten. Palpsegment 2 långt och framåtriktat.

Anchinia
cristalis

Brun tibastmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 14-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Daphne mezereum