Kännetecken: Ljust brungula framvingar med varierande mängd mörk pudring. Ljust centralt längsgående stråk med avlång mörk fläck drygt halvvägs ut. Diffust mörkt tvärband genom denna fläck och ytterligare ett halvvägs mot ytterkanten.

Agriphila
inquinatella

Grässkottsmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 21-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca ovina, Poa

Liknande (9 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Pediasia aridella
Saltängsgräsmott
Agriphila geniculea
Knägräsmott
Pediasia contaminella
Gräsmattemott
Ypsolopha mucronella
Benvedshöstmal
Pleurota bicostella
Palpljungmal
Agriphila deliella
Svartstrimmigt gräsmott