Kännetecken: Ej inlagda

Agonopterix
alstromeriana

Odörtsplattmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 17-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Conium maculatum

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Agonopterix ocellana
Sälgplattmal
Agonopterix nervosa
Rödbrämad harrisplattmal