Kännetecken: Omisskännelig. Ljusgrå vingar med brungrå pudring. Tre distinkta svarta längsgående streck i bakre halvan från bas till bakhörn. Ljus oval som i regel har gul ton. S-formad taggig tvärlinje utanför ovalen.

Acronicta
strigosa

Streckaftonfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 26-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Frangula alnus, Malus, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus, Rhamnus, Sorbus