Kännetecken: Blågrå framvingar med mörkgrå pudring och ganska diffus teckning. Taggigt S-format vitt tvärband i ytterfältet med svart begränsning. Liten rund oval och otydlig njurfläck. Vita eller grå bakvingar med gulbruna ribbor.

Acronicta
cinerea

Blågrått aftonfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 32-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Betula, Calluna vulgaris, Euphorbia, Myrica gale, Plantago, Rumex, Salix

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Acronicta aceris
Lönnaftonfly
Acronicta rumicis
Syraftonfly
Acronicta megacephala
Storhövdat aftonfly