Kännetecken: Grå framvingar. Vit tvärlinje 1/3 ut från bakkanten, mjukt svängd inåt mot framkanten med rött fält innanför i bakre halvan och svart fält utanför mot framkanten. Två svarta diskpunkter. Vit linje i ytterfältet som delar svart framkantsfläck.

Acrobasis
suavella

Snedbandat slånmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 18-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus spinosa

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Acrobasis advenella
Rönnbladsmott
Acrobasis marmorea
Marmorerat slånmott