Kännetecken: Grå framvingar med rödaktig inre del. Vit tvärlinje 1/3 ut från bakkanten som vidgas vid bakkanten och är mjukt svängd inåt mot framkanten med mörkare rött fält innanför. Två svarta diskpunkter. Vit lite vågig linje i ytterfältet.

Acrobasis
marmorea

Marmorerat slånmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Prunus spinosa, Sorbus

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Acrobasis suavella
Snedbandat slånmott
Acrobasis advenella
Rönnbladsmott
Cryptoblabes bistriga
Tvåstrimmigt almott
Elegia similella
Ekmolnmott
Acrobasis repandana
Skogeksbladsmott