Kännetecken: Variabel. Grå framvingar som ibland har en stark roströd ton. Rikligt med stora svarta prickar på hela vingen och ofta gulvitt streck och spridda roströda fjäll mitt på vingen.

Acleris
lipsiana

Småprickig blåbärsvårvecklare

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 17-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Malus sylvestris, Myrica gale, Pyrus, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Acleris rufana
Hallonvårvecklare
Acleris fimbriana
Odonvårvecklare