Kännetecken: Omisskännelig. Mycket stor. Ljus dödskalleteckning på mellankroppen. Framvingarna varierat tecknade i svart och brunt med liten vit diskpunkt. Bakvingarna gula med bruna tvärband.

Acherontia
atropos

Dödskallesvärmare

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 80-140 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Atropa, Cannabis, Datura stramonium, Fraxinus, Ligustrum, Lycium barbarum, Nicotiana, Solanum dulcamara, Solanum tuberosum