Kännetecken: Gulbruna framvingar med spridda mörkgrå fjäll. Vitt inre 2/3 av framkanten. Vitt streck från basen innanför framkanten, grenar sig i yttre längs ribbor till framkanten. Vitt streck från basen i bakre delen och längs bakkanten. Antenn mest vit.

Coleophora
artemisicolella

Gråbosäckmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia absinthium, Artemisia campestris

Liknande (30 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora directella
Större fältmalörtssäckmal
Coleophora expressella
Större röllikasäckmal
Coleophora granulatella
Grå fältmalörtssäckmal
Coleophora paradrymidis
Dvärgsäckmal
Coleophora conyzae
Skarplinjerad krisslesäckmal
Coleophora gnaphalii
Grovfjällig hedblomstersäckmal