Kännetecken: Smala gulbruna framvingar med vit framkant. Antennerna vita med mörka ringar i inre 3/4 och med vit bas.

Coleophora
alticolella

Tvillingtågsäckmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Juncus

Liknande (17 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora hydrolapathella
Vattenskräppesäckmal
Coleophora trigeminella
Vitkantad rönnsäckmal
Coleophora arctostaphyli
Mjölonsäckmal
Coleophora niveicostella
Vitkantad timjansäckmal
Coleophora peri
Toksäckmal
Coleophora adjunctella
Salttågssäckmal