Kännetecken: Vita framvingar med längsgående brunt stråk från bas till ytterkant utanför en vit framkant. Gråbrun pudring i bakre delen och avlång svart fläck 1/3 och 2/3 ut. Långa yviga framåtriktade palper med sista segementet uppåtriktat.

Pleurota
bicostella

Palpljungmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 17-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Erica

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Dichomeris marginella
Vitkantad ennålmal
Agriphila inquinatella
Grässkottsmott
Donacaula mucronella
Spetssävmott