Kännetecken: Framvingen är brun med brons- eller purpurglans med ett silvrigt eller guldfärgat tvärband 3/5 ut. Lite mörkare i yttre delen och längs inre kanten av tvärbandet. Huvud orange eller brunt, kragen mörkbrun och ögonlocken ljusgula.

Stigmella
filipendulae

Brudbrödsdvärgmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 3-5 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris

Liknande (21 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Stigmella tityrella
Mörk bokdvärgmal
Stigmella continuella
Kärrdvärgmal
Stigmella speciosa
Prydlig lönndvärgmal
Stigmella prunetorum
Spiraldvärgmal
Stigmella aceris
Skogslönnsdvärgmal
Stigmella ulmivora
Skogsalmsdvärgmal