Kännetecken: Grå- eller gulbruna framvingar med avlång mörk fläck 1/3 ut med vitt innanför och utanför. Vit fläck 3/4 ut vid framkanten med vinklad mörk inre kant. En vit fläck vid bakhörnet och en liten vid spetsen. Mörk linje i fransarna.

Elachista
utonella

Grusstarrsgräsmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 8-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Festuca, Juncus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Elachista scirpi
Havssävsgräsmal
Elachista eleochariella
Ängsullsgräsmal
Elachista albidella
Tuvsävsgräsmal