Kännetecken: Bronsglänsande bruna framvingar med guldglänsande teckning i form av tvärband längst in, tvärband centralt, fläck vid bakhörnet och framkantsfläck utanför denna. Vit del av antennerna i yttre halvan. Huvud och mellankropp blygrå.

Stephensia
brunnichella

Bergmyntemal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 8-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Satureja vulgaris

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Elachista gleichenella
Glänsande frylegräsmal
Elachista tengstromi
Skogsfrylegräsmal
Elachista geminatella
Fältfrylegräsmal
Elachista nobilella
Mindre silverpunktsgräsmal