Kännetecken: Vitgrå framvingar med rikligt med spridd ljusbrun vattring som bildar ett partiellt tvärband mitt på vingen och en fläck i ytterdelen. Huvud och mellankropp vita. Två mörka delningslinjer i fransarna runt vingspetsen.

Argyresthia
retinella

Björkskottsmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Argyresthia curvella
Äppelknoppmal
Argyresthia fundella
Silvergransbarrmal
Argyresthia sorbiella
Rönnknoppmal
Dactylotula kinkerella
Sandrörsflikmal