Kännetecken: Brungrå till rödbruna framvingar med tydligt svart märke långt ut på framkanten. Oval och njurfläck markerade med ljus kant. Gul bakvinge med smalt svart band längst ut och diskfläck i form av svart halvmåne.

Noctua
orbona

Kantfläckat bandfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 35-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrostis, Dactylis, Festuca, Primula, Ranunculus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Noctua interposita
Storfläckigt bandfly
Noctua pronuba
Större bandfly
Noctua comes
Leverbrunt bandfly