Kännetecken: Mycket variabel, speciellt hanarna. Ofta rödaktig ton på framvingarna. Honan gråaktig med tydliga tvärlinjer. Njurfläcken smal och området kring ovalen i regel svart. Centrala vingribban ofta ljus. Ibland svarta spetsar i ytterfältet.

Euxoa
tritici

Vetejordfly

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 24-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Beta, Calamagrostis, Polygonum aviculare

Liknande (7 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Euxoa eruta
Dunkelt jordfly
Euxoa nigrofusca
Kryptiskt jordfly
Euxoa vitta
Stäppjordfly
Euxoa obelisca
Obeliskjordfly
Euxoa recussa
Storringat jordfly
Euxoa cursoria
Sandfältsjordfly