Kännetecken: Omisskännelig. Halmgula till gulbruna framvingar med karakteristiskt vitt streck längs mitten på hela vingen. Bakvingarna rent vita.

Mythimna
litoralis

Vitstreckat gräsfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 33-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ammophila arenaria, Poa annua