Kännetecken: Omisskännelig. Rödbruna framvingar med karakteristiskt ljust streck från vingroten som breddas och förgrenar sig längs ribborna i yttre halvan. Ljust gulbrun oval och njurfläck. Det ljusa strecket går genom njurfläcken.

Cerapteryx
graminis

Gaffelgräsfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 24-39 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Deschampsia flexuosa, Festuca, Molinia caerulea, Nardus