Kännetecken: Bruna framvingar med upp till 6 vågiga mörka tvärlinjer. Tydlig njurfläck som är vit, gulaktig eller orange. Medelstor njurfläck och relativt smala framvingar jämfört med övriga i släktet.

Amphipoea
lucens

Högmossestamfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 30-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Eriophorum vaginatum, Molinia caerulea

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Amphipoea oculea
Rödbrunt stamfly
Amphipoea fucosa
Ängsstamfly
Amphipoea crinanensis
Mindre stamfly