Kännetecken: Bruna eller gråbruna spetsiga framvingar med två vågiga svarta tvärlinjer. Relativt liten oval med ljust centrum och mörk kant, medan njurfläcken är starkt böjd och har ljus kant. 3 svenska fynd från 1939-41.

Eremohadena
immunda

Skogsstäppfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 38-43 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Chenopodium