Kännetecken: Omisskännelig. Gröna framvingar med stora silvriga fläckar är helt unikt. Kapuschong på mellankroppen. Mycket lokal i östra Skåne. Kritiskt hotad.

Cucullia
argentea

Silverfläckat kapuschongfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 41-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Artemisia vulgaris