Kännetecken: Framvingar med guldglans, ofta också rosaaktig ton i ytter- och innerfält. Tvådelat silvermärke i form av två ovaler. Karakteristisk svart prick mitt på fransarna längs ytterkanten. Migrant med fåtal observationer i Sverige.

Chrysodeixis
chalcites

Tvillingfläckat metallfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 32-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Chrysanthemum, Echium vulgare

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Macdunnoughia confusa
Droppmetallfly
Autographa jota
Violettrött metallfly