Kännetecken: Anses vara en hybrid mellan S. costaestrigalis och S. taenialis.

Schrankia
intermedialis

Intermediärt mottfly

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Schrankia costaestrigalis
Snedstreckat mottfly
Schrankia taenialis
Tvärstreckat mottfly