Kännetecken: Bruna vingar med rödbrun teckning i form av streck från framhörnet som fortsätter både mot vingbas och bakkant. Ljus tvärlinje långt ut på vingen. Vilar med vingarna överlappande och svagt tältformat över kroppen.

Chesias
rufata

Rödtonad ginstmätare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 27-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cytisus scoparius, Genista tinctoria

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Chesias legatella
Större harrismätare