Kännetecken: Otydliga vågiga bruna linjer, stor svart punkt mitt på båda vingarna samt svarta streck längs ytterkanten på vingarna. Svarta pudringen starkt koncentrerad till framvingens framkant.

Idaea
fuscovenosa

Benfärgad lövmätare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 17-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Taraxacum

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Idaea dilutaria
Sidenlövmätare
Idaea humiliata
Rödbrämad lövmätare
Scopula immutata
Ängslövmätare
Idaea sylvestraria
Halmfärgad lövmätare
Idaea biselata
Tofsfotad lövmätare
Idaea deversaria
Skugglinjelövmätare